Klimabonus

Godine 2022. počinje novo poglavlje za zaštitu klime u Austriji: CO2 koji je štetan za klimu dobiva cijenu, a klimatski prihvatljivo ponašanje se nagrađuje. Jer ko za našu klimu brine, ostane mu više u novčaniku od Klimabonusa. Zbog aktuelnih poskupljenja se bonus 2022. dodatno povećao da bi se rasteretilo ljude u Austriji.

Aktuelne informacije o isplati

Klimabonus i bonusu protiv povećanja troškova života isplaćeni su većini ljudi koji žive u Austriji između avgusta i oktobra 2022.Postupak obrade za drugi talas isplata od februara 2023. je već počeo. To neće biti novi klimabonus za 2023. godinu, nego će oni ljudi koji su svoje glavno prebivalište preselili u Austriju tek u prvoj polovini 2022. ili su tek rođeni u prvoj polovini 2022. također će dobiti klimabonus. Zato što sada ispunjavaju i osnovni uslov za klimabonus: naime 183 dana od prijave glavnog prebivališta u Austriji. Za državljane koji nemaju austrijsko državljanstvo dodatno je potreban legalni status boravka (prema KliBG§ 2).

Za neke grupe građana iz država EU-a ili državljana trećih zemalja došlo je kod prvog talasa isplata do problema s automatiziranom provjerom prava od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Te osobe će također dobiti svoj klimabonus od februara 2023.

Ostale informacije pogledajte naš FAQ.

Šta je Klimabonus?

Isplata bonusa. Isplaćuje se svim ljudima koji žive u Austriji. Novac, Novac, između ostalog, dolazi od prihoda cijene CO2 koja se uvodi od oktobra 2022.

Ko dobiva Klimabonus?

Svi. Klimabonus dobivaju svi koji u godini stjecanja prava imaju glavno prebivalište u Austriji najmanje šest mjeseci u 2022.— obzira na državljanstvo i dob. Osobe koje nisu državljani Austrije trebaju imati legalni boravišni status (prema KliBG §2).

Šta se mora za to uraditi?

Ništa. Ako su Vaši podaci o računu na FinanzOnline aktuelni, Klimabonus se isplaćuje direktno na račun. Alternativno se dostavi kao kupon. U 2022. godini isplaćuje se od početka septembra.

Koliko se dobije?

500€ ili 250€. Zbog poskupljenja svi odrasli dobivaju 500€ u 2022. Za djecu i mlade ide polovica. Od 2023. visina Klimabonusa zavisi o Vašem glavnom prebivalištu

Klimabonus: Ovo je u pozadini

U oktobru 2022. započelo je novo poglavlje za zaštitu klime u Austriji: Kroz ekosocijalnu poreznu reformu CO2 koji je štetan za klimu dobio je svoju cijenu.

Dodatni novac vraća se u obliku Klimabonusa direktno ljudima. Pri tome se nagrađuje klimatski prihvatljivo ponašanje. Klimabonus se isplaćuje godišnje i svima koji imaju svoje glavno prebivalište u Austriji najmanje 183 dana godišnje u godini stjecanja prava — Odrasli kao i djeca, bez obzira na porijeklo i državljanstvo. Osobe koje nisu državljani Austrije trebaju imati legalni boravišni status (prema KliBG §2).

2022.: neuobičajena godina

Zbog aktuelne inflacije i povezanog rasta cijena, klimabonus je u 2022. bio povećan jednokratno na 500 eura za sve odrasle osobe. Djeca i mladi do 18 godina dobili su pola, dakle 250 eura.

Ovako će da ide dalje

Od 2023. će Klimabonus biti reginalno stepenovan - kako je bilo u početku zamišljeno. Njegova visina zavisi o tome, koliko su dobri infrastruktura i javni prevoz u vlastitom mjestu stanovanja. Principijelno važi: Ko se osloni na klimatski prihvatljivo ponašanje, ostaće mu više Klimabonusa u novčaniku. Pošto je prelazak na klimatski prihvatljive alternative trenutno još uvijek težak u nekim regijama Austrije, Klimabonus će tamo također biti veći.

Ostale informacije o ekosocijalnoj poreznoj reformi i određivanju cijene CO2 pronađite ovdje

.

Dodatne informacije

Ovako funkcioniše

Klimabonus dobiva oko 9 miliona ljudi. Za što bržu i jednostavniju implementaciju se Klimabonus isplaćuje na dva različita načina: uplatom na račun ili kao kupon poštom.

Pošta mora tada slati veliki broj sigurnih pisama pa će dostava trajati nekoliko sedmica.

Najvažnije pritom: Ne morate ništa raditi da biste dobili Klimabonus, ali se možete odlučiti za bankovnu doznaku i dobiti ga tako ranije.

Saznajte više o dvama načinima isplate:

Brzo i nebirokratski: Klimabonus dolazi direktno na račun

Ko redovno dobiva novac doznačen od države ne mora ništa činiti. Klimabonus se jednostavno doznačuje. To se npr. odnosi na penzionere i osobe koje dobivaju novac za njegu ili dječiji doplatak.

Budući da će se Klimabonus od sada isplaćivati ​​jednom godišnje, podaci o vašem računu će se također provjeravati godišnje na tačno određeni datum. Za 2022. godinu taj datum je bio 22. jul. Ako podaci o računu na FinanzOnline-u nisu bili ažurirani do tog datuma, Klimabonus će se ove godine poslati poštom u obliku kupona.

Ipak, provjerite i ažurirajte podatke o svom računu na FinanzOnline-u kako biste dobili novac direktno na svoj račun od 2023. To se obavlja u tri jednostavna koraka:

1. korak

Posjetite FinanzOnline na:

2. korak

Prijavite se sa svojim digitalnim potpisom, karticom građanina ili pristupnim podacima za FinanzOnline.

3. korak

Upišite pod bankovnom vezom svoj aktuelni IBAN. Kliknite desno dole na "Ändern" ("Promijeni") za memorisanje podataka.

Još nemate pristup i digitalni potpis?

Prijaviti se možete na. Slijedite uputstva i informacije koje su tamo navedene.Alternativno: Klimabonus dolazi kao kupon poštom

Ako nemate račun? Tada će Vam Klimabonus biti poslan kući. Najsigurniji način je RSa-pismo. RSa-pismo uručuje se samo Vama lično ili se može preuzeti u pošti uz identifikaciju sa fotografijom.

Ako očekujete kupon, ali često niste kod kuće, postoji način da uštedite svoj odlazak do pošte: Ovlastite odraslu osobu u vašem domaćinstvu da umjesto Vas preuzme Klimabonus.

  1. Da biste to učinili, ispunite formular za dodjeljivanje punomoći za Klimabonus.
    Važno: Ne zaboravite navesti svoje lične podatke i potpisati se!
  2. Punomoć čuvajte kod kuće na sigurnom mjestu gdje je lako dostupna.
  3. Ako dostavljač/ica dolazi s Klimabonusom, ovlaštena osoba jednostavno mora pokazati punomoć koju ste potpisali i svoju ličnu kartu da bi primila Klimabonus za Vas.

U slučaju da dostavljač/ica ne nađe nikoga kod kuće, Klimabonus će biti deponovan u najbližoj pošti i dobit ćete informaciju, gdje možete da ga preuzmete. Pažnja: Ovdje se Klimabonus može preuzeti samo lično. Ovdje ne važi punomoć.

Kuponi se mogu iskoristiti u hiljadama trgovina, od supermarketa do biblioteka, ili zamijeniti za gotovinu u našoj partner banci bank99.

Gdje tačno, možete saznati ovdje:

Mjesta konverzije u gotovinu

Ovdje možete potražiti mjesta konverzije koja se nalaze u vašoj blizini ili određene trgovine. Pretraga se obavlja pomoću baze podataka Sodexo. U tu svrhu potrebeno je vaš zahtjev poslati u Sodexo.

Za više informacija pogledajte našu Izjavu o zaštiti podataka.

Imate firmu ili obrt i želite da postanete partnerska firma za kupone za Klimabonus?

Na sljedećem linku možete registrovati svoju firmu kao mjesto za konverziju u gotovinu.

Sodexo registracija

Ovoliko iznosi

Klimabonus iznosi u 2022. za odrasle 500€, a za djecu do 18. godine života 250€.

Tu je riječ o jednokratnom, paušalnom povećanju Klimabonusa zbog trenutne inflacije i rezultirajućeg povećanja cijena.

Također, u narednim godinama će svako sa glavnim prebivalištem u Austriji dobiti Klimabonus. Za osobe koje nisu državljani Austrije mora biti reguliran legalni boravišni status (prema KliBG §2). Od 2023. će visina bonusa zavisiti o glavnom prebivalištu kako je u početku planirano.

Ostale informacije o regionalnom stepenovanju pogledajte u pitanjima i odgovorima.

Imate još pitanja?

Kontakt

Za vaše pojedinačne upite na raspolaganju Vam stoji naš servisni tim. Napominjemo da će kontakt biti ostvaren na njemačkom jeziku.

0800 8000 80
Ponedjeljka do petka od 08.00 do 18.00

Kontakt