Klimabonus

Zaštita klime će i u 2024. biti na prvom mjestu u Austriji. Važi: CO2 koji je štetan za klimu ima svoju cijenu, a klimatski prihvatljivo ponašanje se isplati! Klimabonus ulazi danas u sljedeću rundu.

Aktuelne informacije o isplati

Završena je isplata za Klimabonus 2023. Informacije o isplati za 2024. će uslijediti uskoro.

Ako uprkos postojanju prava niste dobili svoj Klimabonus 2023., obratite se na naš hotline na telefonski broj 0800 8000 80. Ostale informacije pogledajte naš FAQ.

Šta je Klimabonus?

Isplata bonusa Isplaćuje se svim ljudima koji žive u Austriji. Novac dolazi iz prihoda cijene CO2 koja je uvedena u oktobru 2022.

Ko dobiva Klimabonus?

Svi. Klimabonus dobivaju sve osobe, koje su u godini stjecanja prava imale glavno prebivalište u Austriji u trajanju od najmanje šest mjeseci - bez obzira na državljanstvo i dob. Osobe koje nisu državljani Austrije trebaju imati legalni boravišni status.

Šta se mora za to uraditi?

Ništa. Ako su Vaši podaci o računu na FinanzOnline aktuelizovani nakon 1.1.2020., Klimabonus se isplaćuje direktno na račun. Alternativno se dostavi kao kupon.

Koliko se dobije?

145€, 195€, 245€ ili 290€. To zavisi o glavnom prebivalištu i lokalnoj infrastrukturi. Djeca dobivaju pola, a lica sa ograničenom mobilnosti uvijek 290€. Više detalja o regionalnom kategorisanju pogledajte na:

Klimabonus: To je u pozadini
Ovaj video je učitan sa YouTube-a. Zaštita podataka

Klimabonus: To je u pozadini.

U oktobru 2022. započelo je novo poglavlje zaštite klime u Austriji: S ekosocijalnom poreznom reformom je CO2 (ugljični dioksid) koji šteti klimi dobio cijenu, a klimatski štetno ponašanje poskupjelo.

Da bi se kompenzovalo povećanje cijena, dodatni novac od naplaćivanja CO2 vraća se izravno ljudima: u obliku Klimabonusa. U narednim godinama će cijena CO2 rasti, a sa njom i Klimabonus. Međutim, od sada važi: Ko ulaže u klimatski prihvatljivo ponašanje, ostaje mu veći iznos od Klimabonusa u novčaniku.

Klimabonus se isplaćuje godišnje i to svim osobama koje su barem šest mjeseci u godini ostvarivanja prava imale svoje glavno prebivalište u Austriji: Odrasli kao i djeca - bez obzira na porijeklo i državljanstvo. Osobe koje nisu državljani Austrije trebaju imati legalni boravišni status (prema KliBG §2).

Regionalno kategorisanje

Regionalna kategorizacija zasniva se na tipologiji urbano-ruralno i klasama kvaliteta javnog prevoza (klase kvaliteta JP). Tu se ocjenjuje koliko dobro je javni prevoz dostupan u zajednici. Ubrajaju se i institucije kao što su srednje škole, bolnice i okružne kapetanije. U opštinama u kojima je trenutno teško preći na klimatski prihvatljivije alternative – a time i uštedu CO2 – dodaje se odgovarajuća regionalna kompenzacija. Iznos Klimabonusa za 2024. zavisi tako od dostupnosti javnog prevoza i kategorizaciji opštine.

Zato se Klimabonus sastoji iz dva dijela:

  1. Osnovnog iznosa. Dobijaju ga svi koji imaju pravo. U 2024. je to 145€.
  2. Regionalna kompenzacija za one regije u kojima infrastruktura i mreža javnog prevoza nisu dobro razvijeni. Ova kompenzacija iznosi u 2024. godini 50€, 100€ ili 145€ i zavisi o glavnom prebivalištu.

Kategorije prema kojima se isplaćuje Klimabonus potječu iz statističkog zavoda Austrije i baziraju na urbano-ruralnoj tipologiji i razredima kvaliteta javnog prevoza (razredi kvaliteta JP).

Ostale informacije o metodici pronađite na internetskoj stranici od Statistik Austria i u STATatlas.

Koliko ćete danas dobiti, saznajte na Ovoliko iznosi.

Ostale informacije o ekosocijalnoj poreznoj reformi i naplaćivanju CO2 možete pronaći ovdje.

Dodatne informacije

Ovako funkcioniše

Klimabonus dobiva oko 9 miliona ljudi. Da bi se to što brže, sigurnije i jednostavnije implementiralo, Klimabonus se isplaćuje na dva različita načina: doznakom na račun ili kao kupon poštom.

Pritom je najvažnije: Ne morate ništa da radite za dobivanje Klimabonusa.

Isplate kreću na jesen 2024. i traju do sredine 2025. U prvom redu osobe koje su samo u prvoj polovici 2024. prijavile svoje glavno prebivalište u Austriji dobiće Klimabonus u proljeće 2025.

Saznajte više o dva načina isplate:

Brzo i nebirokratski: Klimabonus dolazi direktno na račun

Ko redovno dobiva novac doznačen od države ne mora ništa činiti. Klimabonus se jednostavno doznačuje. To se npr. odnosi na penzionere i osobe koje dobivaju novac za njegu ili dječiji doplatak.

Svima onima, čiji je aktuelni broj računa pohranjen nakon 1.1.2020. kod, primjerice, FinanzOnline, bonus se nebirokratski doznačuje na račun. To su u pravilu svi oni, koji preko FinanzOnline elektronički podnose zahtjev za povrat preplaćenog poreza.

Važno je da su podaci aktuelizovani nakon 1.1.2020. ili se koriste za isplatu od Saveznog ministarstva financija.

Pošto će se Klimabonus isplaćivati ​​jednom godišnje, podaci o računu također će se provjeravati jednom godišnje na određeni datum. Za 2023. godinu taj datum je bio 10. jul.

Provjerite ipak i aktualizujte podatke o svom računu na FinanzOnline-u kako biste dobili novac direktno na račun.

To se obavlja u tri jednostavna koraka:

1. korak

Posjetite FinanzOnline na:

2. korak

Prijavite se digitalnim potpisom putem mobitela, građanskom karticom ili pristupnim podacima za FinanzOnline.

3. korak

Upišite pod bankovnom vezom svoj aktuelni IBAN. Kliknite desno dole na „Ändern“ („Promijeni“) za memorisanje podataka.

Još nemate pristup i digitalni potpis?

Ovdje se možete prijaviti. Slijedite uputstva i informacije koje su tamo navedene.Alternativno: Klimabonus dolazi kao kupon poštom

Ako nemate aktuelne podatke računa, Klimabonus će Vam biti poslan kući. Najsigurniji način je pismo sa povratnicom odnosno pismo sa povratnicom za maloljetnike. RSa-pismo uručuje se samo Vama lično ili se može preuzeti u pošti uz identifikacioni dokumenat sa fotografijom.

Izuzetak: Druge punoljetne osobe u Vašem domaćinstvu mogu primiti Klimabonus za Vas u glavnom prebivalištu, ako toj osobi date punomoć za Klimabonus ili poštansku punomoć. Ona se mora isprintati i biti spremna potpisana prilikom preuzimanja.

Možete preuzeti punomoćje za 2023. ovdje.

Kuponi se mogu iskoristiti u hiljadama trgovina u Austriji, od supermarketa do biblioteka, ili zamijeniti za gotovinu u našoj partner banci.

Mjesta konverzije u gotovinu

Ovdje možete potražiti mjesta konverzije koja se nalaze u vašoj blizini ili određene trgovine. Pretraga se obavlja pomoću baze podataka Sodexo. U tu svrhu potrebeno je vaš zahtjev poslati u Sodexo.

Za detaljnije informacje pogledajte našu Izjavu o zaštiti podataka.

Imate firmu ili obrt i želite da postanete partnerska firma za kupone za Klimabonus?

Na sljedećem linku možete registrovati svoju firmu kao mjesto za konverziju u gotovinu.

Sodexo Registracija

Ovoliko dobijete

Klimabonus iznosi u 2024. godini 145 €, 195 €, 245 € ili 290 € za odrasle. Preduslov je da u godini ostvarivanja prava imate glavno prebivalište u Austriji minimalno 183 dana. O glavnom prebivalištu također zavisi koliko se dobije.

Pomoću poštanskog broja možete saznati koliko danas iznosi Klimabonus:

Pregled kategorija Klimabonusa:

KategorijaOpisIznos isplate
Kategorija 1Gradovi sa odličnom infrastrukturom i javnim prevozom.

145 €

Vrijednost se sastoji od:

Kategorija 2Gradovi sa dobrom infrastrukturom i javnim prevozom.

195 €

Vrijednost se sastoji od:145 € +
50 € regionalni dodatak

Kategorija 3Područja sa dobrom osnovnom opremljenosti infrastrukturom i javnim prevozom.

245 €

Vrijednost se sastoji od:145 € +
100 € regionalni dodatak

Kategorija 4Ruralne opštine i sredine gdje postoji samo osnovni objekti javnog prevoza.

290 €

Vrijednost se sastoji od:145 € +
145 € regionalni dodatak

Podjelu je izradio Statistički ured Austrije na osnovu raspoložive infrastrukture (srednje škole, bolnice i okružne kapetanije) kao i povezanosti sa javnim prevozom.

Djeca i mladi do 18 godina dobivaju polovicu, a svi koji zbog invaliditeta ne mogu koristiti javni prevoz uvijek dobivaju najviši regionalni dodatak.

Više informacija o regionalnoj kategorizaciji možete naći pod Pitanja i odgovori.

Da li imate još pitanja?

Kontakt

Naš servisni tim stoji Vam na raspolaganju za pojedinačna pitanja. Napominjemo da će kontakt biti ostvareni na njemačkom jeziku.

0800 8000 80
ponedjeljak – petak, 8 – 18 časova

Kontakt