Klimabonus

Zaštita klime će i u 2023. biti na prvom mjestu u Austriji. Važi: CO2 koji je štetan za klimu ima svoju cijenu, a klimatski prihvatljivo ponašanje se isplati! Klimabonus ulazi danas u sljedeću rundu.

Aktuelne informacije o isplati

Završen je talas isplata unutar godine za klimabonus u 2023. Ako niste bili u mogućnosti da u pošti preuzmete svoj dopis o klimabonusu do isteka roka, koristite formular za kontakt. Personalizovane informacije o Vašem klimabonusu u 2023. pronađite ovdje.

Ako klimabonus dobijete u drugom talasu isplata u proljeće 2024., to može biti zbog nekog od sljedećih razloga:

  • Preselili ste se unutar Austrije. Tek na kraju godine možemo utvrditi u kojoj ste regionalnoj kategoriji najduže stanovali.
  • U Austriju ste se doselili u prvoj polovini godine. Time još niste ispunili osnovni uslov za klimabonus - 183 dana glavnog prebivališta - kada je prvi put utvrđeno pravo 2. jula 2023.
  • Vađe dijete je rođeno u prvoj polovini godine. Time također još uvijek nije ispunjen osnovni zahtjev kod prvog očitvavanja podataka.
  • Primalac porodičnog dodatka je promijenjen. Klimabonus za dijete biće isplaćen licu koje je primalo porodični dodatak najmanje šest mjeseci u 2023. Ako ovaj uslov nije bio ispunjen 2. jula 2023., klimabonus će biti isplaćen u proljeće 2024.
  • Isplata porodičnog dodatka počela je tek tokom prve polovine godine. I u ovom slučaju u julu nije bilo moguće utvrditi osobu kojoj je uplaćivan porodični dodatak šest mjeseci. Zato će klimabonus za dijete biti isplaćen u drugom talasu isplata.
  • U prvoj polovini godine nalazili ste se u pritvoru koji je odredio sud ili organi vlasti ili u mjeri lišenja slobode. Osobe koje su u takvom pritvoru ili mjerama bile duže od 183 dana ne dobijaju klimabonus. Da bi se broj dana mogao provjeriti, pravo na klimabonus biće provjereno tek krajem 2023.

Ovdje odgovaramo na ostala pitanja o klimabonusu.

Šta je Klimabonus?

Isplata bonusa Isplaćuje se svim ljudima koji žive u Austriji. Novac dolazi iz prihoda cijene CO2 koja je uvedena u oktobru 2022.

Ko dobiva Klimabonus?

Svi. Klimabonus dobivaju sve osobe, koje su u godini stjecanja prava imale glavno prebivalište u Austriji u trajanju od najmanje šest mjeseci - bez obzira na državljanstvo i dob. Osobe koje nisu državljani Austrije trebaju imati legalni boravišni status.

Šta se mora za to uraditi?

Ništa. Ako su Vaši podaci o računu na FinanzOnline aktuelizovani nakon 1.1.2020., Klimabonus se isplaćuje direktno na račun. Alternativno se dostavi kao kupon.

Koliko se dobije?

110€, 150€, 185€ ili 220€. To zavisi o glavnom prebivalištu i lokalnoj infrastrukturi. Djeca dobivaju pola, a lica sa ograničenom mobilnosti uvijek 220€. Više detalja o regionalnom kategorisanju pogledajte na:

Klimabonus: To je u pozadini
Ovaj video je učitan sa YouTube-a. Zaštita podataka

Klimabonus: To je u pozadini.

U oktobru 2022. započelo je novo poglavlje zaštite klime u Austriji: S ekosocijalnom poreznom reformom je CO2 (ugljični dioksid) koji šteti klimi dobio cijenu, a klimatski štetno ponašanje poskupjelo.

Da bi se kompenzovalo povećanje cijena, dodatni novac od naplaćivanja CO2 vraća se izravno ljudima: u obliku Klimabonusa. U narednim godinama će cijena CO2 rasti, a sa njom i Klimabonus. Međutim, od sada važi: Ko ulaže u klimatski prihvatljivo ponašanje, ostaje mu veći iznos od Klimabonusa u novčaniku.

Klimabonus se isplaćuje godišnje i to svim osobama koje su barem šest mjeseci u godini ostvarivanja prava imale svoje glavno prebivalište u Austriji: Odrasli kao i djeca - bez obzira na porijeklo i državljanstvo. Osobe koje nisu državljani Austrije trebaju imati legalni boravišni status (prema KliBG §2).

Regionalno kategorisanje

Regionalna kategorizacija zasniva se na tipologiji urbano-ruralno i klasama kvaliteta javnog prevoza (klase kvaliteta JP). Tu se ocjenjuje koliko dobro je javni prevoz dostupan u zajednici. Ubrajaju se i institucije kao što su srednje škole, bolnice i okružne kapetanije. U opštinama u kojima je trenutno teško preći na klimatski prihvatljivije alternative – a time i uštedu CO2 – dodaje se odgovarajuća regionalna kompenzacija. Iznos Klimabonusa za 2023. zavisi tako od dostupnosti javnog prevoza i kategorizaciji opštine.

Zato se Klimabonus sastoji iz dva dijela:

  1. Osnovnog iznosa. Dobijaju ga svi koji imaju pravo. U 2023. je to 110€.
  2. Regionalna kompenzacija za one regije u kojima infrastruktura i mreža javnog prevoza nisu dobro razvijeni. Ova kompenzacija iznosi u 2023. godini 40€, 75€ ili 110€ i zavisi o glavnom prebivalištu.

Kategorije prema kojima se isplaćuje Klimabonus potječu iz statističkog zavoda Austrije i baziraju na urbano-ruralnoj tipologiji i razredima kvaliteta javnog prevoza (razredi kvaliteta JP).

Ostale informacije o metodici pronađite na internetskoj stranici od Statistik Austria i u STATatlas.

Koliko ćete danas dobiti, saznajte na Ovoliko iznosi.

Ostale informacije o ekosocijalnoj poreznoj reformi i naplaćivanju CO2 možete pronaći ovdje.

Dodatne informacije

Ovako funkcioniše

Klimabonus dobiva oko 9 miliona ljudi. Da bi se to što brže, sigurnije i jednostavnije implementiralo, Klimabonus se isplaćuje na dva različita načina: doznakom na račun ili kao kupon poštom.

Pritom je najvažnije: Ne morate ništa da radite za dobivanje Klimabonusa.

Isplate kreću na jesen 2023. i traju do sredine 2024. U prvom redu osobe koje su samo u prvoj polovici 2023. prijavile svoje glavno prebivalište u Austriji dobiće Klimabonus u proljeće 2024.

Saznajte više o dva načina isplate:

Brzo i nebirokratski: Klimabonus dolazi direktno na račun

Ko redovno dobiva novac doznačen od države ne mora ništa činiti. Klimabonus se jednostavno doznačuje. To se npr. odnosi na penzionere i osobe koje dobivaju novac za njegu ili dječiji doplatak.

Svima onima, čiji je aktuelni broj računa pohranjen nakon 1.1.2020. kod, primjerice, FinanzOnline, bonus se nebirokratski doznačuje na račun. To su u pravilu svi oni, koji preko FinanzOnline elektronički podnose zahtjev za povrat preplaćenog poreza.

Važno je da su podaci aktuelizovani nakon 1.1.2020. ili se koriste za isplatu od Saveznog ministarstva financija.

Pošto će se Klimabonus isplaćivati ​​jednom godišnje, podaci o računu također će se provjeravati jednom godišnje na određeni datum. Za 2023. godinu taj datum je bio 10. jul.

Provjerite ipak i aktualizujte podatke o svom računu na FinanzOnline-u kako biste dobili novac direktno na račun.

To se obavlja u tri jednostavna koraka:

Klimabonus: FinanzOnline
Ovaj video je učitan sa YouTube-a. Zaštita podataka

1. korak

Posjetite FinanzOnline na:

2. korak

Prijavite se digitalnim potpisom putem mobitela, građanskom karticom ili pristupnim podacima za FinanzOnline.

3. korak

Upišite pod bankovnom vezom svoj aktuelni IBAN. Kliknite desno dole na „Ändern“ („Promijeni“) za memorisanje podataka.

Još nemate pristup i digitalni potpis?

Ovdje se možete prijaviti. Slijedite uputstva i informacije koje su tamo navedene.



Alternativno: Klimabonus dolazi kao kupon poštom

Ako nemate aktuelne podatke računa, Klimabonus će Vam biti poslan kući. Najsigurniji način je pismo sa povratnicom odnosno pismo sa povratnicom za maloljetnike. RSa-pismo uručuje se samo Vama lično ili se može preuzeti u pošti uz identifikacioni dokumenat sa fotografijom.

Izuzetak: Druge punoljetne osobe u Vašem domaćinstvu mogu primiti Klimabonus za Vas u glavnom prebivalištu, ako toj osobi date punomoć za Klimabonus ili poštansku punomoć. Ona se mora isprintati i biti spremna potpisana prilikom preuzimanja.

Možete preuzeti punomoćje za 2023. ovdje.

Kuponi se mogu iskoristiti u hiljadama trgovina u Austriji, od supermarketa do biblioteka, ili zamijeniti za gotovinu u našoj partner banci.

Mjesta konverzije u gotovinu

Ovdje možete potražiti mjesta konverzije koja se nalaze u vašoj blizini ili određene trgovine. Pretraga se obavlja pomoću baze podataka Sodexo. U tu svrhu potrebeno je vaš zahtjev poslati u Sodexo.

Za detaljnije informacje pogledajte našu Izjavu o zaštiti podataka.

Imate firmu ili obrt i želite da postanete partnerska firma za kupone za Klimabonus?

Na sljedećem linku možete registrovati svoju firmu kao mjesto za konverziju u gotovinu.

Sodexo Registracija

Ovoliko dobijete

Klimabonus iznosi u 2023. godini 110 €, 150 €, 185 € ili 220 € za odrasle. Preduslov je da u godini ostvarivanja prava imate glavno prebivalište u Austriji minimalno 183 dana. O glavnom prebivalištu također zavisi koliko se dobije.

Pomoću poštanskog broja možete saznati koliko danas iznosi Klimabonus:

Klimabonus: Ovoliko dobijete
Ovaj video je učitan sa YouTube-a. Zaštita podataka

Pregled kategorija Klimabonusa:

KategorijaOpisIznos isplate
Kategorija 1Gradovi sa odličnom infrastrukturom i javnim prevozom.

110 €

Vrijednost se sastoji od:

Kategorija 2Gradovi sa dobrom infrastrukturom i javnim prevozom.

150 €

Vrijednost se sastoji od:110 € +
40 € regionalni dodatak

Kategorija 3Područja sa dobrom osnovnom opremljenosti infrastrukturom i javnim prevozom.

185 €

Vrijednost se sastoji od:110 € +
75 € regionalni dodatak

Kategorija 4Ruralne opštine i sredine gdje postoji samo osnovni objekti javnog prevoza.

220 €

Vrijednost se sastoji od:110 € +
110 € regionalni dodatak

Podjelu je izradio Statistički ured Austrije na osnovu raspoložive infrastrukture (srednje škole, bolnice i okružne kapetanije) kao i povezanosti sa javnim prevozom.

Djeca i mladi do 18 godina dobivaju polovicu, a svi koji zbog invaliditeta ne mogu koristiti javni prevoz uvijek dobivaju najviši regionalni dodatak.

Više informacija o regionalnoj kategorizaciji možete naći pod Pitanja i odgovori.

Da li imate još pitanja?

Kontakt

Naš servisni tim stoji Vam na raspolaganju za pojedinačna pitanja. Napominjemo da će kontakt biti ostvareni na njemačkom jeziku.

0800 8000 80
ponedjeljak – petak, 8 – 18 časova

Kontakt