Klimabonus

Tudi v letu 2023 bomo v Avstriji varstvo podnebja postavili na prvo mesto. Velja: podnebju škodljiv CO2 ima svojo ceno, podnebju prijazno ravnanje se izplača! Klimabonus gre letos namreč v naslednji krog.

Aktualne informacije o izplačilu

Medletni val izplačil Klimabonusa za leto 2023 je zaključen. Če do roka na pošti niste uspeli prevzeti pisma s Klimabonusom, uporabite kontaktni obrazec. Personalizirane informacije o vašem Klimabonusu za leto 2023 so na voljo tukaj.

Če svoj Klimabonus prejmete v drugem valu izplačil spomladi 2024, je to lahko posledica enega od naslednjih razlogov:

  • Preselili ste se znotraj Avstrije. Šele ob koncu leta lahko ugotovimo, v kateri regionalni kategoriji ste živeli najdlje.
  • V prvi polovici leta ste se preselili v Avstrijo. Zato 2. julija 2023 ob prvem ugotavljanju upravičenosti še niste izpolnili osnovnega pogoja za Klimabonus – 183 dni stalnega prebivališča.
  • Vaš otrok se je rodil v prvi polovici leta. Zato ob prvem ugotavljanju podatkov prav tako še ni izpolnil osnovnega pogoja.
  • Spremenil se je prejemnik družinskega dodatka. Klimabonus za otroka se izplača osebi, ki je leta 2023 vsaj šest mesecev prejemala družinski dodatek. Če ta pogoj 2. julija 2023 še ni bil izpolnjen, bo Klimabonus izplačan spomladi 2024.
  • Družinski dodatek se je začel izplačevati šele v prvi polovici leta. Tudi v tem primeru julija še ni bilo mogoče določiti osebe, ki ji je bil šest mesecev nakazan družinski dodatek. Zato bo Klimabonus za otroka izplačan v drugem valu izplačil.
  • V prvi polovici leta ste bili v ukrepu odvzema prostosti ali priporu, ki ga je odredilo sodišče ali pristojni organi. Osebe, ki so v takem priporu ali ukrepih več kot 183 dni, ne prejmejo Klimabonusa. Da bi lahko preverili število dni, bo upravičenost do Klimabonusa preverjena šele ob koncu leta 2023.

Na nadaljnja vprašanja o Klimabonusu odgovarjamo tukaj.

Kaj je klimabonus?

Izplačilo bonusa. Prejmejo ga vse osebe, ki živijo v Avstriji. Vir sredstev so prihodki od cene ogljika, uvedene oktobra 2022.

Kdo prejme klimabonus?

Vsi. Klimabonus prejmejo vsi, ki imajo v letu upravičenosti vsaj šest mesecev stalno prebivališče v Avstriji – ne glede na državljanstvo in starost. Neavstrijski državljani/državljanke potrebujejo status zakonitega prebivališča.

Kaj je treba storiti za to?

Nič. Če ste svoje podatke o računu na portalu FinanzOnline posodobili po 1. 1. 2020, bo klimabonus nakazan neposredno na vaš račun. Alternativno bo poslan kot bon.

In koliko prejmete?

110 €, 150 €, 185 € ali 220 €. To je odvisno od stalnega prebivališča in krajevne infrastrukture. Otroci dobijo polovico, gibalno ovirane osebe pa vedno 220 €. Več podrobnosti o regionalni lestvici najdete na tem mestu:

Klimabonus: to je v ozadju
Ta video je naložen iz YouTuba. zasebnost

Klimabonus – to je v ozadju.

Oktobra 2022 je Avstrija odprla novo poglavje varstva podnebja: z eko-socialno davčno reformo se je podnebju škodljivi CO₂ (ogljikov dioksid) ovrednotil in podnebju škodljivo ravnanje je postalo dražje.

Da bi kompenzirali zviševanja cen, se dodatna sredstva na podlagi oblikovanja cen ogljika neposredno vrnejo ljudem: v obliki klimabonusa. V prihodnjih letih bo cena ogljika višja, s tem pa tudi klimabonus. Toda odslej velja: kdor se usmeri v podnebju prijazno ravnanje, ima v denarnici več klimabonusa.

Klimabonus se izplačuje letno in je namenjen vsem, ki imajo v letu upravičenosti vsaj šest mesecev stalno prebivališče v Avstriji: tako odrasli kot otroci – ne glede na poreklo in državljanstvo. Neavstrijski državljani/državljanke potrebujejo status zakonitega prebivališča (skladno z 2. členom zakona o klimabonusu (KliBG)).

Regionalna lestvica

Regionalna lestvica temelji na tipologiji za urbano/ruralno okolje in kakovostnih razredih javnega prometa. Pri tem se ovrednoti, kako razpoložljiva so javna prevozna sredstva v določeni občini. Upoštevajo se tudi ustanove, kot so srednje šole, bolnišnice in okrajno glavarstvo. V občinah, v katerih je prehod na podnebju prijazne alternative – in s tem tudi prihranki pri CO2 – trenutno težko izvedljiv, je na voljo tudi vsakokratna regionalna izravnava. Višina klimabonusa za leto 2023 je torej odvisna od ponudbe javnih prevoznih sredstev in od uvrstitve občine.

Zato klimabonus sestavljata dva dela:

  1. Osnovni znesek. Tega prejmejo vsi upravičenci. Leta 2023 znaša 110 €.
  2. Regionalna izravnava za tiste regije, v katerih infrastruktura in omrežje javnih prevoznih sredstev nista dobro oblikovana. Ta izravnava leta 2023 znaša 40 €, 75 € ali 110 € in je odvisna od stalnega prebivališča.

Kategorije, po katerih se izplača klimabonus, izhajajo iz avstrijske statistike ter temeljijo na tipologiji za urbano/ruralno okolje in kakovostnih razredih javnega prometa.

Druge informacije o metodologiji najdete na spletnem mestu avstrijskega statističnega urada in na STATatlas.

Koliko boste prejeli letos, boste izvedeli v razdelku »Toliko je na voljo«.

Nadaljnje informacije o eko-socialni davčni reformi in o oblikovanju cen ogljika najdete tukaj.

Nadaljne informacije

Tako poteka

Klimabonus prejme približno 9 milijonov ljudi. Da bi to izvedli karseda hitro, varno in enostavno, bo klimabonus izplačan na dva različna načina: z nakazilom na račun ali kot bon po pošti.

Najpomembnejše pri tem: da bi prejeli klimabonus, vam ni treba storiti ničesar.

Izplačila se začnejo jeseni 2023 in se bodo izvajala do sredine leta 2024. Zlasti tiste osebe, ki šele v prvi polovici leta 2023 prijavijo svoje stalno prebivališče v Avstriji, prejmejo klimabonus spomladi 2024.

Izvedite več o obeh načinih izplačila:

Hitro in nebirokratsko: klimabonus prejmete neposredno na svoj račun

Kdor redno prejema nakazila sredstev od države, mu ni treba storiti ničesar. Klimabonus se enostavno prenese kot nakazilo. To se nanaša na primer na upokojence in osebe, ki prejemajo dodatek za nego ali otroški dodatek.

Vsakomur, ki je aktualno številko računa shranil po 1. 1. 2020, na primer na portalu FinanzOnline, bo tudi bonus nakazan nebirokratsko. Praviloma so to vsi, ki prek portala FinanzOnline oddajo svojo letno davčno napoved.

Pomembno je, da so bili podatki posodobljeni po 1. 1. 2020 oziroma so bili uporabljeni pri izplačilu ministrstva za finance.

Ker se klimabonus izplača enkrat letno, se tudi aktualni podatki o računu preverijo enkrat letno na določen referenčni dan. Za leto 2023 je bil ta referenčni dan 10. julij.

Kljub temu na portalu FinanzOnline preverite in posodobite svoje podatke o računu, da boste sredstva leta 2024 prejeli neposredno na bančni račun.

To lahko storite v treh preprostih korakih:

Klimabonus: FinanzOnline
Ta video je naložen iz YouTuba. zasebnost

1. korak

Pojdite na portal FinanzOnline na spletnem mestu:

2. korak

Prijavite se z digitalnim podpisom na mobilnem telefonu, osebno izkaznico ali s podatki za dostop na portalu FinanzOnline.

3. korak

Pri bančnih podatkih vnesite svojo aktualno številko IBAN.

Desno spodaj kliknite na »Spremeni«, da se podatki shranijo.

Ali še nimate dostopa do portala niti podpisa na mobilnem telefonu?

Tu se lahko prijavite. Upoštevajte tam navedena navodila in informacije.Alternativno: klimabonus prejmete kot bon po pošti

Če ni nobenih aktualnih podatkov o računu, prejmete klimabonus na domači naslov. Najvarnejši način je priporočeno pismo s povratnico oz. priporočeno pismo s povratnico in pooblastilom za mladoletne osebe. Priporočeno pismo s povratnico se izroči le vam osebno oziroma ga lahko na pošti prevzamete z osebnim dokumentom s fotografijo.

Izjema: druge polnoletne osebe v vašem gospodinjstvu lahko za vas prevzamejo klimabonus na naslovu stalnega prebivališča, če tej osebi podelite pooblastilo za klimabonus ali za prevzem pošte. To pooblastilo mora biti ob prevzemu predloženo natisnjeno in podpisano.

Pooblastilo za leto 2023 lahko prenesete tukaj.

Bone je mogoče unovčiti v več tisoč trgovinah po Avstriji, od supermarketa do knjigarne, oziroma jih lahko pri našem bančnem partnerju zamenjate za gotovino.

Mesta za unovčenje

Tu lahko poiščete mesta za unovčenje v bližnji okolici ali izbrane trgovine. Iskanje poteka v podatkovni zbirki družbe Sodexo. Zato mora biti vaš zahtevek posredovan družbi Sodexo.

Podrobnejše informacije najdete v naši izjavi o varstvu podatkov.

Ali imate trgovino oziroma podjetje in želite postati partner za sprejemanje bona za klimabonus?

Na naslednji povezavi lahko svoje podjetje registrirate kot mesto za unovčenje:

Registracija za Sodexo

Toliko je na voljo

Klimabonus leta 2023 znaša 110 €, 150 €, 185 € ali 220 € za odrasle osebe, in sicer ob predpostavki, da ima oseba v letu upravičenosti stalno prebivališče v Avstriji prijavljeno najmanj 183 dni. Od stalnega prebivališča je odvisen tudi znesek, ki ga oseba prejme.

Uporabite iskalnik poštne številke, da ugotovite, koliko vaš klimabonus znaša letos:

Klimabonus: Toliko je na voljo
Ta video je naložen iz YouTuba. zasebnost

Pregled kategorij klimabonusa:

KategorijaOpisZnesek izplačila
Kategorija 1Mesta z zelo dobro infrastrukturo in javnimi prevoznimi sredstvi.

110 €

Vrednost je sestavljena iz:

Kategorija 2Mesta z dobro infrastrukturo in javnimi prevoznimi sredstvi.

150 €

Vrednost je sestavljena iz:110 € +
40 € regionalnega dodatka

Kategorija 3Območja z dobro osnovno infrastrukturno opremo in javnimi prevoznimi sredstvi.

185 €

Vrednost je sestavljena iz:110 € +
75 € regionalnega dodatka

Kategorija 4Podeželske občine in območja, kjer je na voljo le osnovna raven javnih prevoznih sredstev.

220 €

Vrednost je sestavljena iz:110 € +
110 € regionalnega dodatka

Porazdelitev izvede avstrijski statistični urad, in sicer na podlagi razpoložljive infrastrukture (srednje šole, bolnišnice in okrajna glavarstva) in vezanosti na javna prevozna sredstva.

Otroci in mladostniki do 18. leta starosti prejmejo polovični znesek, vsi, ki zaradi telesne oviranosti ne morejo uporabljati javnih prevoznih sredstev, pa vedno prejmejo najvišji regionalni dodatek.

Nadaljnje informacije o regionalni lestvici najdete v razdelku vprašanj in odgovorov.

Ali imate še kakšna vprašanja?

Stik

Za posamične poizvedbe vam je na voljo naša ekipa za pomoč strankam. Opozarjamo vas, da vzpostavitev stika poteka v nemščini.

0800 8000 80
od pon. do pet., od 8. do 18. ure

Stik