Klimabonus

I 2024. godine zaštita klime će biti glavni prioritet u Austriji. Važi: CO2 koji je štetan za klimu ima svoju cenu i ponašanje prihvatljivo za klimu će biti isplaćeno! Zato što Klimabonus ide u sledeću rundu ove godine.

Aktuelne informacije o isplati

Isplata Klimabonusa za 2023. je završena. Informacije o isplati za 2024. će uslediti uskoro.

Ako niste dobili Klimabonus za 2023. godinu, kontaktirajte našu stalno dostupnu telefonsku liniju na telefonskom broju 0800 8000 80. Detaljne informacije možete pronaći u našim FAQ.

Šta je Klimabonus?

Isplata bonusa. Svi ljudi koji žive u Austriji ga dobijaju. Novac dolazi od prihoda od CO2 cene, koja je uvedena u oktobru 2022.

Ko dobija Klimabonus?

Sve. Klimabonus dobijaju svi ljudi koji imaju glavno prebivalište u Austriji najmanje šest meseci u godini na koju na to stiču pravo – bez obzira na državljanstvo i godine. Osobe koje nisu državljani Austrije: potreban je status legalnog boravka.

Šta treba da uradite za to?

Ništa. Ako ste ažurirali detalje svog računa na FinanzOnline posle 01.01.2020, Klimabonus će biti prenet direktno na vaš račun. Alternativno, može se poslati kao vaučer.

I koliko dobijate?

145€, 195€, 245€ ili 290€. Ovo zavisi od glavnog prebivališta i lokalne infrastrukture. Deca dobijaju polovinu, a osobe sa ograničenom pokretljivošću uvek 290€. Više detalja o regionalnoj skali možete pronaći na:

Klimabonus: ovo se nalazi u pozadini
Ovaj video je učitan sa IouTube-a. Zaštita podataka

Klimabonus: ovo se nalazi u pozadini.

U oktobru 2022. Austrija je otvorila novo poglavlje za zaštitu klime: Sa reformom eko-socijalnog poreza, CO2 (ugljen-dioksid) koji šteti klimi je dobio cenu, a ponašanje štetno za klimu je postalo skuplje.

Da bi se nadoknadilo povećanje cena, dodatni novac od cena CO2 se vraća direktno ljudima: u obliku Klimabonus-a. U narednim godinama cena CO2 će rasti, a sa njom i Klimabonus. Ali od sada važi: ko se oslanja na klimatski prihvatljivo ponašanje, imaće više od Klimabonus-a u svom novčaniku.

Klimabonus se isplaćuje na godišnjem nivou i ide svim ljudima koji imaju glavno prebivalište u Austriji najmanje šest meseci u godini na koju na to stiču pravo: odrasli kao i deca – bez obzira na poreklo i državljanstvo. Građani koji nemaju austrijsko državljanstvo potrebno je da imaju regulisan pravni status boravka (prema KliBG član 2).

Regionalna skala

Regionalna skala se zasniva na urbano-ruralnoj tipologiji i klasama kvaliteta javnog prevoza (ÖV klasa kvaliteta javnog prevoza). Pri tome se procenjuje koliko je javni prevoz dostupan u zajednici. Takođe se konsultuju se i institucije kao što su srednje škole, bolnice i okružna uprava. U opštinama u kojima je trenutno teško preći na klimatski prihvatljivije alternative – a time i uštedu CO2 – dodaje se odgovarajuća regionalna kompenzacija. Iznos za Klimabonus 2024 stoga zavisi od dostupnosti javnog prevoza i od toga kako je opština klasifikovana.

Klimabonus se stoga sastoji iz dva dela:

  1. Osnovni iznos. Dobijaju svi koji na to imaju pravo. U 2024. godini to će biti 145€.
  2. Regionalna kompenzacija za one regione u kojima infrastruktura i mreža javnog prevoza nisu dobro razvijeni. Ova nadoknada u 2024. godini iznosi 50€, 100€ ili 145€ i zavisi od glavnog prebivališta.

Kategorije prema kojima se isplaćuje Klimabonus potiču od Statističkog zavoda Austrije i zasnovane su na urbano-ruralnoj tipologiji i klasama kvaliteta javnog prevoza (klase kvaliteta javnog prevoza).

Dodatne informacije o metodologiji mogu se naći na veb sajtu Statističkog zavoda Austrije i u STATatlas.

Možete saznati koliko ćete dobiti ove godine u Ima toliko toga.

Više informacija o reformi eko-socijalnog poreza i cenama CO2 – možete pronaći ovde.

Više informacija

Tako to ide

Klimabonus ide na oko 9 miliona ljudi. Da bi se ovo sprovelo što brže, sigurnije i lakše, Klimabonus se isplaćuje na dva različita načina: transferom na račun ili kao vaučer poštom.

Najvažnije pri tome: Ne morate ništa da radite da biste dobili Klimabonus.

Isplate će početi u jesen 2024. i trajaće do sredine 2025. godine. Pre svega, ljudi koji su svoje glavno prebivalište u Austriji registrovali tek u prvoj polovini 2024. dobiće Klimabonus u proleće 2025.

Saznajte više o dva načina isplate:

Brzo i nebirokratski: Klimabonus ide direktno na vaš račun

Da bi redovno dobijali novac od države, ne morate ništa da uradite. Klimabonus se jednostavno prenosi. Ovo se odnosi, na primer, na penzionere i ljude koji primaju dodatak za negu ili dečiji dodatak.

Svako čiji je broj tekućeg računa sačuvan nakon 01.01.2020. na FinanzOnline, na primer, takođe dobija svoj bonus koji će biti uplaćen na nebirokratski način. Po pravilu, to su svi oni koji svoje godišnje usklađivanje poreza vrše preko FinanzOnline.

Važno je da su podaci ažurirani nakon 01.01.2020. godine ili da su korišćeni za plaćanje od strane Saveznog ministarstva za finansije.

Pošto se Klimabonus isplaćuje jednom godišnje, podaci o tekućem računu se takođe proveravaju godišnje određenog datuma. Za 2023. godinu taj datum je bio 10. jul.

Još uvek možete da proverite i ažurirajte detalje svog naloga na FinanzOnline da biste dobili novac 2024. godine direktno na svoj račun.

To se može uraditi u tri jednostavna koraka:

Korak 1

Posetite FinanzOnline na adresi:

Korak 2

Prijavite se sa svojim potpisom mobilnog telefona, građanskom karticom ili vašim FinanzOnline pristupnim podacima.

Korak 3

Unesite svoj trenutni IBAN ispod bankovnih podataka.

Kliknite na „Ändern“ („Promeni“) u donjem desnom uglu da biste sačuvali podatke.

Još uvek nemate pristup i nemate potpis na mobilnom telefonu?

Ovde se možete prijaviti. Molimo vas da pratite uputstva i informacije date tamo.Alternativno: Klimabonus dolazi kao vaučer poštom

Ako nema ažuriranih podataka o računu, Klimabonus će vam biti poslat kod kuće. Najsigurniji način je RSa pismo, odn. RSb pismo za mlađe maloletnike. RSa pismo će biti uručeno samo vama lično ili se može preuzeti u pošti sa ispravom sa fotografijom.

Izuzetak: Druge odrasle osobe u vašem domaćinstvu mogu dobiti Klimabonus za vas u vašem glavnom prebivalištu ako toj osobi date ovlašćenje za Klimabonus ili poštansko punomoćje. Ovo mora biti odštampano i potpisano prilikom preuzimanja.

Možete preuzeti punomoćje za 2023. ovde.

Vaučeri se mogu iskoristiti u hiljadama prodavnica u Austriji, od supermarketa do biblioteke, ili zameniti za gotovinu kod naše banke partnera.

Otkupna mesta

Ovde možete potražiti otkupna mesta u vašoj oblasti ili određene prodavnice. Pretraga se vrši u bazi podataka Sodexo. Da biste to uradili, vaš zahtev se mora poslati Sodexo-u.

Za više informacija, pogledajte našu Izjavu o zaštiti podataka.

Da li imate posao ili radnju i želite da postanete partner za prihvatanje vaučera za Klimabonus?

Svoju firmu možete registrovati kao otkupnu tačku na sledećem linku:

Sodexo registracija

Ima toliko toga

Klimabonus u 2024. godini iznosi 145 €, 195 €, 245 € ili 290 € za odrasle. Preduslov je da ste najmanje 183 dana u godini u kojoj ste imali pravo, prijavljeni na svom glavnom prebivalištu u Austriji. Koliko ćete dobiti zavisi i od vašeg glavnog prebivališta.

Koristite pretragu poštanskog broja da biste saznali koliko je visok vaš Klimabonus ove godine:

Pregled kategorija Klimabonus-a:

KategorijaOpisIznos isplate
Kategorija 1Gradovi sa veoma dobrom infrastrukturom i javnim prevozom.

145 €

Vrednost se sastoji od:

Kategorija 2Gradovi sa dobrom infrastrukturom i javnim prevozom.

195 €

Vrednost se sastoji od:145 € +
50 € regionalni dodatak

Kategorija 3Područja sa dobrom osnovnom infrastrukturom i objektima javnog prevoza.

245 €

Vrednost se sastoji od:145 € +
100 € regionalni dodatak

Kategorija 4Ruralne zajednice i područja u kojima su dostupni samo osnovni objekti javnog prevoza.

290 €

Vrednost se sastoji od:145 € +
145 € regionalni dodatak

Klasifikaciju vrši Statistički zavod Austrije, na osnovu raspoložive infrastrukture (srednje škole, bolnice, kao i okružna uprava.) i povezanosti sa javnim prevozom.

Deca i mladi do 18 godina dobijaju polovinu, a svi koji zbog telesnih ograničenja ne mogu da koriste javni prevoz uvek dobijaju najvišu regionalnu doplatu.

Za više informacija o regionalnom nivou, pogledajte Pitanja i odgovori.

Da li imate bilo kakvih pitanja?

Kontakt

Naš Service-Team stoji Vam na raspolaganju za pojedinačne upite. Želimo da istaknemo da će kontakt biti ostvaren na nemačkom jeziku.

0800 8000 80
Ponedeljak – petak, 8 - 18 časova

Kontakt